EST. 1994

Sex bra anledningar att välja oss:

1. Vi erbjuder en helhetslösning med egen personal, inte inhyrd.

2. Vi har renoverat 7000 badrum i 046- och 040-området under 21 års tid. OBS: i samma bolagsform!

3. Våra montörer är certifierade och medlemmar i plattsättarnas branschorganisation PER. Vi lämnar också 10 års garanti på tätskiktet enligt gällande branschregler.

4. Vi har bred erfarenhet och många referensjobb. Sannolikt även i ditt område.

5. Du har bara en kontaktperson under hela renoveringen, från start till mål. Det för samtliga yrkeskategorier som är inblandade i renoveringen.

6. Vi finns även om 10 år. Vi överlämnar ett kvalitetsdokument efter färdigställd entreprenad och besiktar badrummet gemensamt under arbetet.